Flours 

Picture wheat flour type 405Wheat flour type 405
Picture wheat flour type 550Wheat flour type 550
Picture wheat flour type 1050Wheat flour type 1050
Picture wheat wholemeal flourWheat wholemeal flour
Picture instant flour type 405Instant flour type 405
Picture Coarse-grained wheat flourCoarse-grained wheat flour 
Picture Spelt flour type 630Spelt flour type 630
Picture Spelt flour type 1050Spelt flour type 1050
Picture Spelt wholemeal flourSpelt wholemeal flour
Picture Rye flour type 997Rye flour type 997
Picture Rye wholemeal flourRye wholemeal flour
Picture Emmer flour type 1300Emmer flour type 1300
Picture Emmer wholemeal flourEmmer wholemeal flour
Picture Buckwheat wholemeal flourBuckwheat wholemeal flour

 

Natural food

Picture Flax seed
Flax seed 
Picture Flax seed grinded
Flax seed grinded
Picture Flax seed vitality mix
Flax seed vitality mix
Picture Chia seed
Chia seed
Picture Pumpkin seeds styriaPumpkin seeds styria 
Picture Sunflower seedsSunflower seeds
Picture Oat bran
Oat bran 
Picture Spelt branSpelt bran 
Picture Wheat branWheat bran
Picture Oat flakes small
Oat flakes small 
Picture Oat flakes big
Oat flakes big
Picture Spelt flakesSpelt flakes 
Picture Rye flakesRye flakes
Picture Millet flakesMillet flakes 
Picture Wheat germWheat germ
Picture Spelt like riceSpelt like rice 
Picture Spelt semolina
Spelt semolina

 

Porridge 

Picture Oat porridge classicOat porridge classic
Picture Oat porridge apple-cinnamonOat porridge apple-cinnamon
Picture Oat porridge chocolateOat porridge chocolate
Picture Oat porridge wild berryOat porridge wild berry
Picture Spelt porridge classicSpelt porridge classic
Picture Spelt porridge orange-gingerSpelt porridge orange-ginger
Picture Spelt porridge cranberry-coconutSpelt porridge cranberry-coconut
Picture Spelt porridge aronia berry & sour cherrySpelt porridge aronia berry & sour cherry

 

Baking mixtures

Picture Spelt bread wellnessSpelt bread wellness 
Picture Spelt pumpkin seed breadSpelt pumpkin seed bread
Picture Spelt pizza doughSpelt pizza dough